Arkitekt

Roald Bø v/Opus

 

Arkitekt

Følgende premisser har vært styrende for utformingen av området og hyttene; Skånsom terrengbehandling og bevaring av landskapets egenart, privatiserte og usjenerte oppholdsplasser, både ute og inne, direkte henvendelse til friområder for alle hyttetomtene, utsikt til skitrekket fra oppholdsplasser for alle hyttene, og tradisjonell utforming.

Dette er løst ved å legge hyttene langsmed tilkomstveien i to rekker med ulik høydebeliggenhet. Slik konsentreres inngrepene samtidig med at alle hyttene grenser mot friområder. Den ene rekken henvender seg mot elven og friområdet der, med usjenert utsyn mot skitrekket. Den andre rekken ligger betraktelig høyere i terrenget og får utsyn over naboene mot skitrekket samt kontakt med friområdet i nord. Alle oppholdsplasser/rom, ligger mot sør og er skjermet for innsyn.

Selve hyttene fremstår som klassiske og er rene i formen. De er hovedsakelig utformet som vinkelbygg med lune og skjermede uteplasser. Separering av soverom/bad og oppholdsarealer gir gode bokvaliteter også ved overnattingsbesøk og bruk av ulike aldersgrupper.